Please review the How to Apply section for application instructions.
31 Oct 2023

Full-Time Urban Beekeeper – Amsterdam

Alvéole – Posted by Alveole Amsterdam, North Holland, Netherlands

Job Description

Urban Beekeeper Amsterdam (Nederlands)

Alvéole is een sociale onderneming met het hoofdkantoor in Montreal die in 40 steden wereldwijd groenere steden en meer verbonden gemeenschappen creëert. In Europa zijn wij actief in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt en Berlijn en groeiende. Onze Europese kantoren zijn in Amsterdam en Parijs.

Alveole is gecertificeerde B Corp en is lid van 1% for the Planet. Wij brengen op de natuur gebaseerde oplossingen zoals honingbijenkasten, habitat voor bestuivers en bij-vriendelijke tuinen naar gebouwen in steden en monitoren hun impact met behulp van technologie, om klanten te helpen hun ESG-doelstellingen te behalen en positieve ecologische en sociale verandering teweeg te brengen. Wij zijn een snel groeiend bedrijf dat net een Serie A aandeleninvesteringsronde heeft afgesloten en wij hebben onze inkomsten sinds de oprichting in 2013 ieder jaar verdubbeld.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Net als de manier waarop een bijenkorf samenkomt om zijn doelen te bereiken, geloven wij dat de diverse vaardigheden, persoonlijkheden, achtergronden en eerdere ervaringen van iedereen binnen Alvéole belangrijke componenten zijn voor onze groei, ons welzijn en ons gezamenlijke doel om mensen gepassioneerd te maken over bijen en biodiversiteit.

We hebben het voorrecht om unieke steden te bedienen en zijn toegewijd aan het ontwikkelen van een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de ruimten waarin we wonen en werken. Daarom moedigen we sollicitaties van mensen met verschillende achtergronden aan. We zetten ons in om een plek te creëren waar iedereen zich inbegrepen voelt en erkennen dat dit een werk in uitvoering is.

Functie-overzicht

De Urban Beekeeper Amsterdam beheert onze honingbij- en andere diensten voor onze klanten in Nederland en Vlaanderen en doet tevens de relatiebeheer met deze klanten.

Startdatum: 12 februari 2024
Full time

Rol en verantwoordelijkheid

Doel: zo veel mogelijk mensen in stedelijke gebieden in contact te brengen met de natuur doormiddel van onze bijen en andere diensten.

Client Experience

 • Deel jouw passie voor natuur, bijen en andere bestuivers met jouw klanten
 • Accountmanagement: jij bent de belangrijkste aanspreekpunt van de klant
 • Beheer klantprojecten voor alle diensten van : honingbijenkorven, bijenhuizen en bestuivervriendelijke tuinen, enz. Taken omvatten o.a. installatie, routineonderhoud, dataverzameling, ongedierte-/parasietbestrijding en workshops verzorgen, last-minute klantbezoeken op verzoek
 • Jij werkt volgens de procedures van Alvéole om hoge service kwaliteit en klantervaring te bieden
 • Vertalen van interne en externe communicatie naar het Nederlands

Groei van de regio

 • Manage de faciliteiten, waaronder het  bijenhof, opslag, werkruimte en voertuig
 • Coördineer de logistiek in samenwerking met internationale teamleden, inclusief oogst, extractie, gegevensverzameling en productafhandeling
 • Jij helpt de sales team onder andere met klanten bezoeken en demo’s
 • Jij werkt samen met jouw Europese collega’s om jouw doelen, de doelen voor jou regio, Europa en Alvéole in haar geheel te bereiken
 • Jij bent verantwoordelijk voor de administartie en budget van jouw regio
 • Jij reist wanneer nodig naar andere locaties voor training en ondersteuning
 • Twee keer per jaar bezoek jij de Europese offsites

Bijen welzijn

 • Jij bent verantwoordleijk voor de gezondheid van de bijen
 • Jij draag bij aan de ontwikkeling van expertise binnen Alvéole op het gebied van wilde bijen en stedelijke vergroening
 • Jij bent verantwoordelijk voor de organisatie en onderhoud van jouw apparatuur, benodigdheden en opslagruimte

Vaardigheden

 • Resultaatgedreven, doelgericht en autonoom
 • Vindingrijk met een aangetoond vermogen om te anticiperen op veranderingen en proactief prioriteiten en strategieën dienovereenkomstig aan te passen
 • Uitmuntende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
 • “Start-up”-mentaliteit; bereidheid om betrokken te zijn bij alle aspecten van het bedrijf

Vereisten

 • Passie voor bestuivers, bijen, stedelijke vergroening en milieu-sociale connectie
 • Geldig rijbewijs
 • Comfortabel met de realiteit van werken met bijen (steken, tillen, slecht weer, enz.)
 • Comfortabel werken op hoogte (opleiding wordt voorzien)
 • Sociaal verdaardig en comfortable met spreken in het openbaar
 • Bereidheid om flexibel te zijn met werktijden afhankelijk van de seizoensbehoeften
 • De Engelse en Nederlandse taal machtig

Gewenst

 • Ervaring met klantenservice en/of lesgeven

Urban Beekeeper Amsterdam

(Dutch-speaking)

Alvéole is a Montreal-based social company cultivating greener cities and more connected communities in 40 cities worldwide. In Europe we are active in Amsterdam, Brussels, Paris, London, Frankfurt and Berlin and still growing. Our European offices are based in Amsterdam and Paris.
The certified B Corp and 1% for the Planet member brings nature-based solutions such as honey bee hives, pollinator habitat, and bee-friendly gardens to buildings in cities and monitors their impact with technology, to help clients meet their ESG goals and be agents of positive environmental and social change. We’re a fast growing company that just closed a Series A equity investment round, and we’ve doubled our revenues every year since our founding in 2013.

What’s in It for You? 

 • A team environment that encourages initiatives and leadership.
 • Work with highly talented people who are as passionate about their work as you are.
 • Career growth & personal development.
 • Work for a company that is at the forefront of the ESG movement, driving change and positive impact in urban landscapes.

Equity, diversity and inclusion

Much like the way a beehive comes together to achieve its goals, we believe that the diverse skills, personalities, backgrounds and past experiences of every Alvéole team member are key components to our growth, wellbeing, and shared goal of making people fall in love with bees.

We have the privilege to serve unique cities and are dedicated to developing a workforce that reflects the spaces in which we live and work. As such, we encourage applications from persons of diverse backgrounds. We are committed to creating a place where all feel included, and recognize that this is a work in progress.

Position Overview

Reporting to the Beekeeping Team Manager, the Urban Beekeeper manages a selection of client accounts and manages their honeybee and/or other service.This is a full-time position. Start date : February 12th, 2024

Role and responsibility

Goal: to connect as many people as possible in urban areas with nature through our bees and other services.

Client Experience

 • Follow Alvéole standard operating procedures to ensure high quality service and client experience.
 • Build relationships with businesses, schools and other organizations in person and online using Alvéole platforms.
 • Manage client accounts, acting as their main point of contact including onboarding, communications, engagement and feedback.
 • Manage client projects across all Alvéole services: honey beehives, beehomes and pollinator-friendly gardens, sampling etc. Tasks include installation, routine maintenance, data collection, pest/parasite control and facilitating educational workshops, last minute client visits by request.
 • Represent Alvéole and our mission to connect people in cities to nature by sharing your passion with clients, media and members of the public.
 • Translate internal and external communications into Dutch.

City growth

 • Lead management of facilities including yards for honey beehives, storage, workspace and vehicles.
 • Coordinate logistics in conjunction with international team members including harvest, extraction, data collection and product fulfillment.
 • Contribute to the development of city project sales including canvassing, attend conventions, site feasibility visits, attending demos and asking current clients for referrals.
 • Participate in internal Sales conversations
 • Meet personal and professional goals and objectives set by the Beekeeping Team Manager and/or Beekeeping Team Regional Manager.
 • Communicate regularly with the Beekeeping Team Manager/ BTRM and Beekeeping Field Specialist for planning, support and problem-solving.
 • Handle miscellaneous duties, clerical tasks and responsibilities as defined by the Beekeeping Team Manager/ BTRM and Beekeeping Field Specialist
 • Travel to other locations in your region as necessary for training and support. As well as Overnight stays in different Dutch cities when necessary.
 • Attend regional offsites twice a year in the cities outlined by your BTRM
 • Respect your city’s budget.

Beekeeping & Urban Greening

 • Maintain honey beehives at client sites and in yards on a “cycle” basis, carrying out a variety of tasks to support bee health throughout the beekeeping season.
 • Adhere to best practices when carrying out a variety of tasks to support honey bee health throughout the beekeeping season including record-keeping.
 • Contribute to the internal development of wild bee and urban greening expertise in your city.
 • Drive regularly in your city including to client sites, yards, equipment and bee suppliers.
 • Organize, clean and maintain equipment, supplies and storage space regularly.
 • Attend regular internal training sessions to build skills and knowledge about bees, beekeeping and urban greening.

Skills

 • Results-driven, goal-oriented and autonomous.
 • Resourceful with a demonstrated ability to anticipate change and proactively adjust priorities and strategies accordingly.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • “Start-up” mentality; willingness to get involved in all aspects of the business.
 • Flexibility when planning your weekly and monthly schedule.
 • Self driven and works well autonomously.
 • Comfortable working alone as well as with a small team.
 • Comfortable with remote working.

Requirements

Essential

 • Interest in pollinators, beekeeping, urban greening and/or Environmental Social Governance.
 • Valid driver’s license with a clean driving record. Comfortable driving in cities.
 • Comfortable with the reality of beekeeping hazards (stings, heavy lifting, inclement weather, etc.)
 • Comfortable working at heights (training is provided).
 • Comfortable using online communications tools e.g. Gmail, Google Workspace, Slack.
 • Confident with public speaking or presenting to a group.
 • Willingness to work occasional early mornings and/or late evenings depending on season needs (recompensed with overtime and/or time off in lieu).
 • English and Dutch speaker

Desired

 • Customer Relationship
 • Customer service experience.

How to Apply

Please apply directly on our Alvéole Website Job Board 

Job Categories: Sustainability. Job Types: Full-Time. Salaries: 40,000 - 60,000.

Job expires in 26 days.

Apply for this Job

Subscribe to Green Jobs List, our free jobs newsletter!

X